.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / stalowowolski, pow. / Zaklików, gm.
Zaklików, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8857
Powierzchnia: 202.15 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 6717
L. wyd. kart: 2269
33.78%
brak33.77%34.57%35.37%36.17%36.97%37.77%38.57%39.37%40.17%40.97% 
............
danych34.56%35.36%36.16%36.96%37.76%38.56%39.36%40.16%40.96%41.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie ul. Strażacka 4, tel.8738402107841241039038.22
2Urząd Gminy w Zaklikowie ul. Zachodnia 15 tel. 8738476129644444442534.26
3Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Barakach Starych tel.050430630021668636331.48
4Szkoła Podstawowa w Zdziechowicach II, tel. 8738271126242242239833.44
5Szkoła Podstawowa w Łysakowie tel.873832228291918732.27
6Dom prywatny Pani Drdzeń (Pelc) w Antoniówce nr 5, tel. 873719335612212211934.27
7Szkoła Podstawowa w Lipie tel.873932622435353515.63
8Szkoła Podstawowa w Lipie tel.8739326176259959956734.00
9Budynek prywatny w Irenie Nr 15 p.Urszula Sobala, tel.873831224176767531.54
  Zaklików, gm. 6717 2269 2262 2159 33.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca