.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / stalowowolski, pow. / Pysznica, gm.
Pysznica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9404
Powierzchnia: 147.82 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 7160
L. wyd. kart: 2921
40.80%
brak33.77%34.57%35.37%36.17%36.97%37.77%38.57%39.37%40.17%40.97% 
............
danych34.56%35.36%36.16%36.96%37.76%38.56%39.36%40.16%40.96%41.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Pysznicy tel. 8410048198485485481943.04
2Zespół Szkół w Jastkowicach tel. 8410311211178178072837.00
3Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Brandwicy, tel.060099007940516016015939.51
4Zespół Szkół w Kłyżowie tel.841074693442042040444.97
5Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach tel.841074779234734732343.81
6Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Studzieńcu tel.802210627389898832.60
7Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Sudołach tel.060620209730212112112040.07
8Zespół Szkół w Pysznicy, tel. 841-00-2635914914914141.50
  Pysznica, gm. 7160 2921 2920 2782 40.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca