.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / rzeszowski, pow. / Trzebownisko, gm.
Trzebownisko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 18485
Powierzchnia: 90.53 km2
Zaludnienie: 204 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 13800
L. wyd. kart: 6938
50.28%
brak32.16%34.19%36.22%38.25%40.28%42.31%44.34%46.37%48.40%50.43% 
............
danych34.18%36.21%38.24%40.27%42.30%44.33%46.36%48.39%50.42%52.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Trzebownisku, Trzebownisko 965232912111211117952.00
2Dom Kultury w Zaczerniu, Zaczernie 266230812861282125855.72
3Zespół Szkół w Nowej Wsi, Nowa Wieś 20093558358356062.35
4Zespół Szkół w Jasionce, Jasionka 301158775175172647.32
5Dom Wiejski w Tajęcinie, Tajęcina 3921311111110652.11
6Dom Strażaka w Stobiernej, Stobierna 350a207093493289045.12
7Dom Ludowy w Wólce Podleśnej, Wólka Podleśna 44295951551549853.70
8Dom Strażaka w Łukawcu, Łukawiec 426162072672671144.81
9Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST w Łące, Łąka 175136262462460945.81
10Dom Ludowy w Terliczce, Terliczka 21241719719719347.24
  Trzebownisko, gm. 13800 6938 6932 6730 50.28

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca