.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / ropczycko-sędziszowski, pow. ...
ropczycko-sędziszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 72457
Powierzchnia: 548.89 km2
Zaludnienie: 132 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 65
L. obw. z których
spłynęły dane:
65
L. upr. do głos.: 53908
L. wyd. kart: 25532
47.36%
brak40.76%41.61%42.46%43.31%44.16%45.01%45.86%46.71%47.56%48.41% 
............
danych41.60%42.45%43.30%44.15%45.00%45.85%46.70%47.55%48.40%49.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181501Iwierzyce, gm.552224752468240144.82
181502Ostrów, gm.510520812081196640.76
181503Ropczyce, gm.1976197159665934749.16
181504Sędziszów Małopolski, gm.1723182218220801547.71
181505Wielopole Skrzyńskie, gm.628930403035286748.34
  ropczycko-sędziszowski, pow. 53908 25532 25469 24596 47.36
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1744487428695844450.11
2Wieś3646416790167741615246.05
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001691675967584723444.90
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0003699217936178851736248.49
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca