.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. / Narol, gm.
Narol, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8864
Powierzchnia: 203.58 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 6711
L. wyd. kart: 2548
37.97%
brak37.96%38.83%39.70%40.57%41.44%42.31%43.18%44.05%44.92%45.79% 
............
danych38.82%39.69%40.56%41.43%42.30%43.17%44.04%44.91%45.78%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Sala narad w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol234389088885037.99
2Budynek szkolny w Lipsku, 37-610 Narol132349849847937.64
3Świetlica wiejska w Łukawicy, 37-610 Narol97233733732934.67
4Szkoła Podstawowa w Płazowie, 37-614 Płazów35613713713238.48
5Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka85235535534041.67
6Szkoła Podstawowa w Łówczy, 37-614 Płazów39113413412934.27
7Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Hucie Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka32313413413441.49
8Budynek Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej 53, 37-613 Ruda Różaniecka15163636341.72
  Narol, gm. 6711 2548 2546 2456 37.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca