.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. / Lubaczów, gm.
Lubaczów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9516
Powierzchnia: 202.82 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 6975
L. wyd. kart: 2931
42.02%
brak37.96%38.83%39.70%40.57%41.44%42.31%43.18%44.05%44.92%45.79% 
............
danych38.82%39.69%40.56%41.43%42.30%43.17%44.04%44.91%45.78%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej, 37-621 Basznia Dolna109359759757354.62
2Szkoła Podstawowa w Baszni Górnej, 37-621 Basznia Dolna42821321320049.77
3Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, 37-625 Krowica Sama115441341340735.79
4Szkoła Podstawowa w Młodowie, 37-600 Lubaczów96642042038843.48
5Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach, 37-600 Lubaczów139454954951739.38
6Świetlica Wiejska w Dąbkowie, 37-600 Lubaczów100341741740241.58
7Gminny Ośrodek Kultury w Załużu, 37-600 Lubaczów93732232231134.36
  Lubaczów, gm. 6975 2931 2931 2798 42.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca