.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / lubaczowski, pow. / Horyniec-Zdrój, gm.
Horyniec-Zdrój, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5269
Powierzchnia: 202.78 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4017
L. wyd. kart: 1606
39.98%
brak37.96%38.83%39.70%40.57%41.44%42.31%43.18%44.05%44.92%45.79% 
............
danych38.82%39.69%40.56%41.43%42.30%43.17%44.04%44.91%45.78%46.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju, ul.Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój131647747746436.25
2Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju, ul. Sobieskiego 6, 37-620 Horyniec-Zdrój127657056954644.67
3Szkoła Podstawowa w Werchracie, 37-622 Werchrata65825425424538.60
4Szkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie, 37-620 Horyniec-Zdrój52119119118636.66
5Świetlica Wiejska w Wólce Horynieckiej, 37-620 Horyniec-Zdrój24611411410846.34
  Horyniec-Zdrój, gm. 4017 1606 1605 1549 39.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca