.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / jasielski, pow. / Krempna, gm.
Krempna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2114
Powierzchnia: 203.58 km2
Zaludnienie: 10 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 1562
L. wyd. kart: 464
29.71%
brak28.49%30.07%31.65%33.23%34.81%36.39%37.97%39.55%41.13%42.71% 
............
danych30.06%31.64%33.22%34.80%36.38%37.96%39.54%41.12%42.70%44.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Grabiu23155555023.81
2Publiczne Gimnazjum w Krempnej64523423423036.28
3Szkoła Podstawowa w Myscowej21087878641.43
4Szkoła Podstawowa w Polanach21651514723.61
5Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej26037373514.23
  Krempna, gm. 1562 464 464 448 29.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca