.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa I / Warszawa, m. / Ochota
Ochota
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 82172
Powierzchnia: 9.72 km2
Zaludnienie: 8453 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 46
L. obw. z których
spłynęły dane:
46
L. upr. do głos.: 71407
L. wyd. kart: 40694
56.99%
brak45.56%47.19%48.82%50.45%52.08%53.71%55.34%56.97%58.60%60.23% 
............
danych47.18%48.81%50.44%52.07%53.70%55.33%56.96%58.59%60.22%61.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
171ul. Szczęśliwicka 36/38(ZOZ)147584083881956.95
172ul. Barska 32(Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14)148981081078354.40
173ul. Grójecka 17a(Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota)156082982980653.14
174ul. Spiska 1(Szkoła Podstawowa nr 97)218512461246121757.03
175ul. Spiska 1(Szkoła Podstawowa nr 97)165993192790756.12
176ul. Raszyńska 22(Społeczne Gimnazjum nr 20)113861361359553.87
177ul. Raszyńska 22(Społeczne Gimnazjum nr 20)176098197894355.74
178ul.Wawelska 48 (Szkoła Podstawowa nr 23)224414521452143664.71
179ul. Pasteura 1(Instytut Chemii UW)110661561460155.61
180ul. Grójecka 75(Ośrodek Kultury Ochoty)154987487385356.42
181pI. Starynkiewicza 3/5(MPWiK)18631017101697354.59
182ul. Nowowiejska 37a(Zespół Szkół nr 82)140491591389665.17
183ul. Wawelska 46(VII Liceum Ogólnokształcące)162110781078105566.50
184ul. Białobrzeska 44(Szkoła Podstawowa nr 9)144575575573152.25
185ul. Szczęśliwicka 46(Zespół Szkół nr 4)197811511149111758.19
186ul. Białobrzeska 27(Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61)242813451343131255.40
187ul. Baśniowa 3(PBM)220011181116107350.82
188ul. Przemyska 18/20(Administracja Domów 4)199110421040100952.34
189Ul. Szczęśliwicka 45/47(Zespół Szkół nr 92)99969169168269.17
190ul. Białobrzeska 19(Młodzieżowy Dom Kultury)148574574273050.17
191ul. Urbanistów 3 (Zespół Szkół nr 26)149497697495865.33
192ul. Włodarzewska 59d(SM "Szczęśliwice")193512651265125165.37
193Ul. Trzech Budrysów 32(Szkoła Podstawowa nr 175)228213271325128758.15
194ul. Bobrowskiego 5 (Przedszkole nr 225)121468668666756.51
195ul. Skarżyńskiego 8 (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16)105464864863061.48
196ul. Powstańców Wielkopolskich 4 (Zespół Szkół nr 83)163474474472645.53
197ul. Dickensa 25 (Dom Kombatanta)140081581379758.21
198ul. Urbanistów 3 (Zespół Szkół nr 26)210312351234120458.73
199ul. Siemieńskiego 6 (Gimnazjum nr 15)203810321032101150.64
200ul. Dickensa 5a (Przedszkole nr 248)201010551055102152.49
201ul. Majewskiego 17 (Szkoła Podstawowa nr 264)212911171117107152.47
202ul. Pruszkowska 10 (Przedszkole nr 59)236914871485145162.77
203ul. Wiślicka 8 (Społeczny Dom Kultury)128178378377161.12
204ul. Trojdena 5b (Przedszkole nr 241)179310971097106261.18
205ul. Jasielska 49/53 (Szkoła Podstawowa nr 10)16321003100298761.46
206ul. Korotyńskiego 3 Przedszkole nr 255)16301031101599163.25
207ul. Grzeszczyka 2 (Przedszkole nr 315)162187487484453.92
208ul. Gorlicka 3 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280)208612771273124661.22
209ul. Gorlicka 3 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 280)160195595494159.65
210ul. Gorlicka 1 (Administracja WSM)184910581057103857.22
211ul.Szczęśliwicka 45/47 (Zespół Szkół nr 92)135479579578158.71
1018Klinika Onkologiczna-Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 158638353544.19
1019Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 422757575425.11
1020Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a86422422421925.93
1021Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Św. Anny ul. Barska 16/2013562626045.93
1022Samodzielny Zespół Publicznych Zakł.Opieki Zdrowotnejl.Mochnackiego 10755571.43
  Ochota 71407 40694 40634 39646 56.99

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca