.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / wołomiński, pow. / Poświętne, gm.
Poświętne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5864
Powierzchnia: 104.25 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4415
L. wyd. kart: 1467
33.23%
brak29.94%32.44%34.94%37.44%39.94%42.44%44.94%47.44%49.94%52.44% 
............
danych32.43%34.93%37.43%39.93%42.43%44.93%47.43%49.93%52.43%54.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Międzylesiu85015715714718.47
2Szkoła Podstawowa w Poświętnem175366666464937.99
3Szkoła Podstawowa w Nowych Ręczajach81128328327734.90
4Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Woli Ręczajskiej68020320320029.85
5Szkoła Podstawowa w Zabrańcu32115815815649.22
  Poświętne, gm. 4415 1467 1465 1429 33.23

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca