.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / wołomiński, pow. / Jadów, gm.
Jadów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7885
Powierzchnia: 116.87 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6120
L. wyd. kart: 1923
31.42%
brak29.94%32.44%34.94%37.44%39.94%42.44%44.94%47.44%49.94%52.44% 
............
danych32.43%34.93%37.43%39.93%42.43%44.93%47.43%49.93%52.43%54.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie, ul. 11 Listopada 1581029929927936.91
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach 6571322222221731.14
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4160956856855035.30
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy, ul. Kościelna 2896623623622524.43
5Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulejowie, Kościelna 1689727127126230.21
6Publiczne Gimnazjum w Jadowie, ul. 11-go Listopada 15112532732631329.07
  Jadów, gm. 6120 1923 1922 1846 31.42

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca