.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / wołomiński, pow. / Dąbrówka, gm.
Dąbrówka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6765
Powierzchnia: 109.05 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5056
L. wyd. kart: 1960
38.77%
brak29.94%32.44%34.94%37.44%39.94%42.44%44.94%47.44%49.94%52.44% 
............
danych32.43%34.93%37.43%39.93%42.43%44.93%47.43%49.93%52.43%54.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dąbrówce213292492490143.34
2Szkoła Podstawowa w Guzowatce68320020019129.28
3Szkoła Podstawowa w Józefowie87129129127533.41
4Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kuligowie37614914914739.63
5Szkoła Podstawowa we Wszeborach72327027026437.34
6Remiza OSP Zaścienie27112612611446.49
  Dąbrówka, gm. 5056 1960 1960 1892 38.77

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca