.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / warszawski zachodni, pow. / Stare Babice, gm.
Stare Babice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13500
Powierzchnia: 63.49 km2
Zaludnienie: 212 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 10792
L. wyd. kart: 4877
45.19%
brak35.41%37.36%39.31%41.26%43.21%45.16%47.11%49.06%51.01%52.96% 
............
danych37.35%39.30%41.25%43.20%45.15%47.10%49.05%51.00%52.95%54.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 14141475275272953.18
2Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40211411831181112455.96
3Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40234411261126108548.04
4Klub Sportowy "Naprzód" w Zielonkach, ul. Białej Góry 423581026101998943.51
5Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697128140440439131.54
6Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697128138638637630.13
  Stare Babice, gm. 10792 4877 4868 4694 45.19

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca