.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / warszawski zachodni, pow. / Kampinos, gm.
Kampinos, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3978
Powierzchnia: 84.25 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 3062
L. wyd. kart: 1089
35.56%
brak35.41%37.36%39.31%41.26%43.21%45.16%47.11%49.06%51.01%52.96% 
............
danych37.35%39.30%41.25%43.20%45.15%47.10%49.05%51.00%52.95%54.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3171568768766440.06
2OSP w Zawadach, Zawady 22134740240238829.84
  Kampinos, gm. 3062 1089 1089 1052 35.56

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca