.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / warszawski zachodni, pow. / Izabelin, gm.
Izabelin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8757
Powierzchnia: 64.98 km2
Zaludnienie: 134 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 7117
L. wyd. kart: 3747
52.65%
brak35.41%37.36%39.31%41.26%43.21%45.16%47.11%49.06%51.01%52.96% 
............
danych37.35%39.30%41.25%43.20%45.15%47.10%49.05%51.00%52.95%54.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Dom Kultury Laski, ul. Południowa 23197010351035100752.54
2Szkoła Podstawowa Izabelin, ul. 3 Maja 4917521002100296757.19
3Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42189111071102102858.54
4Szkoła Podstawowa Izabelin, ul. 3 Maja 49150460360358240.09
  Izabelin, gm. 7117 3747 3742 3584 52.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca