.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / sierpecki, pow. / Mochowo, gm.
Mochowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6414
Powierzchnia: 143.57 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 4706
L. wyd. kart: 1479
31.43%
brak28.17%29.37%30.57%31.77%32.97%34.17%35.37%36.57%37.77%38.97% 
............
danych29.36%30.56%31.76%32.96%34.16%35.36%36.56%37.76%38.96%40.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Bożewie135343543541832.15
2Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie145551951948335.67
3Szkoła Podstawowa w Ligowie189852552549327.66
  Mochowo, gm. 4706 1479 1479 1394 31.43

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca