.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / przysuski, pow. / Odrzywół, gm.
Odrzywół, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4632
Powierzchnia: 98.22 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3395
L. wyd. kart: 1655
48.75%
brak36.53%37.76%38.99%40.22%41.45%42.68%43.91%45.14%46.37%47.60% 
............
danych37.75%38.98%40.21%41.44%42.67%43.90%45.13%46.36%47.59%48.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole ul. Warszawska 5187951251150258.25
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolonii Ossie, Kolonia Ossa 4068130030029044.05
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach, Myślakowice 143018318318242.56
4Publiczne Gimnazium w Odrzywole - Hala Sportowa w Odrzywole ul. Warszawska 51140566065964346.98
  Odrzywół, gm. 3395 1655 1653 1617 48.75

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca