.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / przysuski, pow. / Gielniów, gm.
Gielniów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5118
Powierzchnia: 79.17 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4010
L. wyd. kart: 1465
36.53%
brak36.53%37.76%38.99%40.22%41.45%42.68%43.91%45.14%46.37%47.60% 
............
danych37.75%38.98%40.21%41.44%42.67%43.90%45.13%46.36%47.59%48.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy Gielniów, Plac Wolności 75149159459455339.84
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach72524824823834.21
3Remiza OSP w Goździkowie72925225224934.57
4Remiza OSP w Rozwadach106537137134834.84
  Gielniów, gm. 4010 1465 1465 1388 36.53

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca