.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / przasnyski, pow. / Krzynowłoga Mała, gm.
Krzynowłoga Mała, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3820
Powierzchnia: 184.4 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 2841
L. wyd. kart: 1158
40.76%
brak31.46%32.40%33.34%34.28%35.22%36.16%37.10%38.04%38.98%39.92% 
............
danych32.39%33.33%34.27%35.21%36.15%37.09%38.03%38.97%39.91%40.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Strażaka Krzynowłoga Mała113950350349044.16
2Szkoła Podstawowa w Świniarach18467676536.41
3Szkoła Podstawowa w Ulatowie Adamach36211111111030.66
4Szkoła Podstawowa w Grabowie18253534929.12
5Szkoła Podstawowa w Rudnie Jeziorowym38517917917946.49
6Szkoła Podstawowa w Romanach Seborach38614714714638.08
7Szkoła Podstawowa w Kakach Mroczkach20398989448.28
  Krzynowłoga Mała, gm. 2841 1158 1158 1133 40.76

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca