.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / przasnyski, pow. / Przasnysz, m.
Przasnysz, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17500
Powierzchnia: 25.16 km2
Zaludnienie: 695 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 13
L. obw. z których
spłynęły dane:
13
L. upr. do głos.: 13889
L. wyd. kart: 5350
38.52%
brak31.46%32.40%33.34%34.28%35.22%36.16%37.10%38.04%38.98%39.92% 
............
danych32.39%33.33%34.27%35.21%36.15%37.09%38.03%38.97%39.91%40.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mazowiecka 25175171271268840.66
2Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kilińskiego 195635935834337.55
3Spółdzielnia Mleczarska Mazowsze ul. Makowska 30144453253251736.84
4Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 699441941940642.15
5Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 6186679079076642.34
6Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Orlika 27112837337336233.07
7Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 2159961561559938.46
8Publiczne Gimnazjum, ul. Orlika 48153955755654236.19
9Przedszkole Nr 1 ul. Lipowa 8103940039938838.50
10Przedszkole Nr 2 ul. Świerczewo 6115242542540836.89
11Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 117073737142.94
12Szpital Rejonowy ul. Sadowa 914327272618.88
13Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo ul. Świerczewo 910868686762.96
  Przasnysz, m. 13889 5350 5347 5183 38.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca