.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / płoński, pow. / Joniec, gm.
Joniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2555
Powierzchnia: 72.64 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2072
L. wyd. kart: 777
37.50%
brak23.52%25.26%27.00%28.74%30.48%32.22%33.96%35.70%37.44%39.18% 
............
danych25.25%26.99%28.73%30.47%32.21%33.95%35.69%37.43%39.17%40.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Jońcu93037537435640.32
2Szkoła Podstawowa w Królewie40016816815942.00
3Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Starej Wronie74223423422631.54
  Joniec, gm. 2072 777 776 741 37.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca