.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / piaseczyński, pow. / Prażmów, gm.
Prażmów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7926
Powierzchnia: 86.11 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 6155
L. wyd. kart: 2082
33.83%
brak33.82%35.58%37.34%39.10%40.86%42.62%44.38%46.14%47.90%49.66% 
............
danych35.57%37.33%39.09%40.85%42.61%44.37%46.13%47.89%49.65%51.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Uwielinach, ul. Szkolna 2229774374372032.35
2Publiczne Gimnazjum w Prażmowie, ul. Franciszka Ryxa 72199070069664435.18
3Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrodnie, ul. Słoneczna 2186863963962534.21
  Prażmów, gm. 6155 2082 2078 1989 33.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca