.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / otwocki, pow. / Józefów, m.
Józefów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16329
Powierzchnia: 23.92 km2
Zaludnienie: 682 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 13194
L. wyd. kart: 7320
55.48%
brak36.52%38.42%40.32%42.22%44.12%46.02%47.92%49.82%51.72%53.62% 
............
danych38.41%40.31%42.21%44.11%46.01%47.91%49.81%51.71%53.61%55.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Józefów, ul.Sienkiewicza 28199711061104105755.38
2Gimnazjum Nr 1. Jozefów, ul. Leśna 3987348748647155.78
3Miejski Ośrodek Kultury Józefów, ul.Kardynała Wyszyńskiego 1160489489485655.74
4Szkoła Podstawowa Nr 1,Józefów, ul. Mickiewicza 11 (sala nr 9)155882882879153.15
5Szkoła Podstawowa Nr 1, Józefów ul. Mickiewicza 11 (sala nr 4)84754354252164.11
6Ochotnicza Straż Pożarna "Świdry Małe" Józefów ul. Nadwiślańska 132196810511047100453.40
7Przedszkole Miejskie Nr 1, Józefów ul. Sobieskiego 21234613011277122255.46
8Szkoła Podstawowa Nr 2,Józefów ul. Graniczna 26200111101110107155.47
  Józefów, m. 13194 7320 7288 6993 55.48

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca