.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Mrozy, gm.
Mrozy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8698
Powierzchnia: 145.24 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 7026
L. wyd. kart: 2542
36.18%
brak31.49%33.50%35.51%37.52%39.53%41.54%43.55%45.56%47.57%49.58% 
............
danych33.49%35.50%37.51%39.52%41.53%43.54%45.55%47.56%49.57%51.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach66018518518028.03
2Zespół Szkół w Jeruzalu58020120119234.66
3Szkoła Podstawowa w Podcierniu61521421420734.80
4Zespół Szkół w Mrozach165958558556635.26
5Szkoła Podstawowa w Mrozach192286286082644.85
6Szkoła Podstawowa w Grodzisku94128428427330.18
7Remiza OSP w Guzewie42815915815537.15
8Szpital w Rudce22152524423.53
  Mrozy, gm. 7026 2542 2539 2443 36.18

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca