.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / makowski, pow. / Czerwonka, gm.
Czerwonka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2737
Powierzchnia: 110.59 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2049
L. wyd. kart: 759
37.04%
brak35.57%36.77%37.97%39.17%40.37%41.57%42.77%43.97%45.17%46.37% 
............
danych36.76%37.96%39.16%40.36%41.56%42.76%43.96%45.16%46.36%47.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum w Czerwonce99038538536738.89
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Budzynie Walędziętach68122622621333.19
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyżewie18966666334.92
4Szkoła Podstawowa w Gutach Dużych18982828043.39
  Czerwonka, gm. 2049 759 759 723 37.04

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca