.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / legionowski, pow. / Legionowo, m.
Legionowo, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 49780
Powierzchnia: 13.6 km2
Zaludnienie: 3660 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 22
L. obw. z których
spłynęły dane:
22
L. upr. do głos.: 40415
L. wyd. kart: 18057
44.68%
brak35.85%37.00%38.15%39.30%40.45%41.60%42.75%43.90%45.05%46.20% 
............
danych36.99%38.14%39.29%40.44%41.59%42.74%43.89%45.04%46.19%47.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Targowa 73A147767267263745.50
2Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Olszankowa 'E'162655355352434.01
3Zespół Szkolno Przedszkolny ul. Jana Pawła I 2208181581378039.16
4Zespół Szkół ul. Zegrzyńska 32253101396696644.96
5Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Zegrzyńska 7123561095103297846.48
6Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Zegrzyńska 9235411511148102948.90
7Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Zakopiańska 4201596496292047.84
8Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3207990190185343.34
9Dom Dziennego Pobytu ul. gen. Józefa Sowińskiego 3221397697692544.10
10Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jagiellońska 67236811001099104746.45
11Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Jagiellońska 40157172472469346.09
12Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Królowej Jadwigi 11103949148746347.26
13Administracja Osiedla Sobieskiego ul. Jana III Sobieskiego 47A183880079975443.53
14Klub Scena 210 ul. Husarska 12174177076871844.23
15Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Królowej Jadwigi 7162868068064341.77
16Miejski Ośrodek Kultury ul. Cypriana Kamila Norwida 10213193993990444.06
17Klub Blok 411A ul. Wilanowska 1222310791078103448.54
18Gimnazjum Nr 3 ul. Władysława Broniewskiego 7140864764561645.95
19Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Władysława Broniewskiego 3172674073769442.87
20Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Jagiellońska 11187677277173441.15
21Liceum Ogólnokształcące ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26231710971097104347.35
22Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"ul. Jagiellońska 719578787482.11
  Legionowo, m. 40415 18057 17925 17029 44.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca