.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / ciechanowski, pow. / Sońsk, gm.
Sońsk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8172
Powierzchnia: 154.99 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6251
L. wyd. kart: 2242
35.87%
brak27.34%28.69%30.04%31.39%32.74%34.09%35.44%36.79%38.14%39.49% 
............
danych28.68%30.03%31.38%32.73%34.08%35.43%36.78%38.13%39.48%40.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Sońsku225089689685839.82
2Świetlica Wiejska w Ciemniewie72025825825635.83
3Szkoła Podstawowa w Bądkowie83430530529836.57
4Gimnazjum w Gąsocinie162257357355035.33
5Szkoła Podstawowa w Koźniewie Wielkim74616816816522.52
6Budynek Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej "PALIUM" Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sońsku7942414153.16
  Sońsk, gm. 6251 2242 2241 2168 35.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca