.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / ciechanowski, pow. / Regimin, gm.
Regimin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5053
Powierzchnia: 111.29 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3873
L. wyd. kart: 1059
27.34%
brak27.34%28.69%30.04%31.39%32.74%34.09%35.44%36.79%38.14%39.49% 
............
danych28.68%30.03%31.38%32.73%34.08%35.43%36.78%38.13%39.48%40.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Regiminie184454754752729.66
2Szkoła Podstawowa w Zeńboku69815215214421.78
3Szkoła Podstawowa w Pniewie Czeruchach47813913912929.08
4Szkoła Podstawowa w Szulmierzu85322122121925.91
  Regimin, gm. 3873 1059 1059 1019 27.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca