.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / ciechanowski, pow. / Grudusk, gm.
Grudusk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4134
Powierzchnia: 96.69 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 3157
L. wyd. kart: 1158
36.68%
brak27.34%28.69%30.04%31.39%32.74%34.09%35.44%36.79%38.14%39.49% 
............
danych28.68%30.03%31.38%32.73%34.08%35.43%36.78%38.13%39.48%40.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku205075975772737.02
2Dom Strażaka w Łysakowie110739939938536.04
  Grudusk, gm. 3157 1158 1156 1112 36.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca