.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / ciechanowski, pow. / Glinojeck, gm.
Glinojeck, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8378
Powierzchnia: 153.49 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 6355
L. wyd. kart: 1826
28.73%
brak27.34%28.69%30.04%31.39%32.74%34.09%35.44%36.79%38.14%39.49% 
............
danych28.68%30.03%31.38%32.73%34.08%35.43%36.78%38.13%39.48%40.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Glinojecku, ul.Płocka 7200959759757229.72
2Hala Sportowa w Glinojecku, ul.Ciechanowska 8 C243568668566328.17
3Remiza OSP w Ościsłowie81427427426633.66
4Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Młockiej109726926926324.52
  Glinojeck, gm. 6355 1826 1825 1764 28.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca