.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Tarnów ...
Tarnów, okr. 14
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 709435
Powierzchnia: 4079.15 km2
Zaludnienie: 173 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 488
L. obw. z których
spłynęły dane:
488
L. upr. do głos.: 543069
L. wyd. kart: 232178
42.75%
brak32.87%34.22%35.57%36.92%38.27%39.62%40.97%42.32%43.67%45.02% 
............
danych34.21%35.56%36.91%38.26%39.61%40.96%42.31%43.66%45.01%46.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120100bocheński, pow.7606834093340653286044.82
120200brzeski, pow.6827229749297352870743.57
120400dąbrowski, pow.4548718123180991737939.84
121400proszowicki, pow.3447311333113041073032.88
121600tarnowski, pow.14436661510614215943442.61
126301Tarnów, m.9519044132440654291246.36
121900wielicki, pow.7921333238332003190441.96
  Tarnów, okr. 14 543069 232178 231889 223926 42.75
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto18695986185860888343846.10
2Wieś35611014599314580114048841.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0002045583138278804040.64
2od 5 001 do 10 00011421245616455504366039.94
3od 10 001 do 20 00017608973707736267096641.86
4od 20 001 do 50 00013712360410603705834844.06
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 0009519044132440654291246.36
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca