.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / zduńskowolski, pow. ...
zduńskowolski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 68556
Powierzchnia: 369.19 km2
Zaludnienie: 185 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 41
L. obw. z których
spłynęły dane:
41
L. upr. do głos.: 54035
L. wyd. kart: 20691
38.29%
brak30.57%31.55%32.53%33.51%34.49%35.47%36.45%37.43%38.41%39.39% 
............
danych31.54%32.52%33.50%34.48%35.46%36.44%37.42%38.40%39.38%40.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
101902Szadek, gm.584318901890180632.35
101903Zapolice, gm.366311201119106830.58
101904Zduńska Wola, gm.842131223121303437.07
101901Zduńska Wola, m.3610814559145361411640.32
  zduńskowolski, pow. 54035 20691 20666 20024 38.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3773315189151661471640.25
2Wieś1630255025500530833.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000366311201119106830.58
2od 5 001 do 10 000584318901890180632.35
3od 10 001 do 20 000842131223121303437.07
4od 20 001 do 50 0003610814559145361411640.32
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca