.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piotrków Trybunalski / skierniewicki, pow. / Głuchów, gm.
Głuchów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6261
Powierzchnia: 111.31 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4801
L. wyd. kart: 2654
55.28%
brak32.46%34.75%37.04%39.33%41.62%43.91%46.20%48.49%50.78%53.07% 
............
danych34.74%37.03%39.32%41.61%43.90%46.19%48.48%50.77%53.06%55.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Białyninie69639839838057.18
2Urząd Gminy w Głuchowie167095995791257.43
3Świetlica wiejska w Janisławicach54229728128154.80
4Szkoła Podstawowa w Wysokienicach1893100099796052.83
  Głuchów, gm. 4801 2654 2633 2533 55.28

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca