.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piotrków Trybunalski / radomszczański, pow. / Masłowice, gm.
Masłowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4566
Powierzchnia: 116.2 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3576
L. wyd. kart: 1213
33.92%
brak29.83%30.78%31.73%32.68%33.63%34.58%35.53%36.48%37.43%38.38% 
............
danych30.77%31.72%32.67%33.62%34.57%35.52%36.47%37.42%38.37%39.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Strzelcach Małych90334634633038.32
2Szkoła Podstawowa w Chełmie114535735732731.18
3Szkoła Podstawowa w Przerębie72226026024836.01
4Szkoła Podstawowa w Ochotniku80625025024331.02
  Masłowice, gm. 3576 1213 1213 1148 33.92

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca