.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / pajęczański, pow. / Pajęczno, gm.
Pajęczno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12044
Powierzchnia: 113.44 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 9512
L. wyd. kart: 3342
35.13%
brak29.15%29.90%30.65%31.40%32.15%32.90%33.65%34.40%35.15%35.90% 
............
danych29.89%30.64%31.39%32.14%32.89%33.64%34.39%35.14%35.89%36.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Pajęcznie, ul. Wiśniowa 7214682181878738.26
2Kino "Świteź" w Pajęcznie, ul. Zdrojowa 17145053053050636.55
3Szkoła Podstawowa w Makowiskach, ul. Szkolna 1196858958757129.93
4Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 7/11200972372370535.99
5Biblioteka Miejska w Pajęcznie, ul. Wiśniowa 5193967967966335.02
  Pajęczno, gm. 9512 3342 3337 3232 35.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca