.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / pajęczański, pow. / Działoszyn, gm.
Działoszyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13302
Powierzchnia: 120.59 km2
Zaludnienie: 110 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 10187
L. wyd. kart: 3725
36.57%
brak29.15%29.90%30.65%31.40%32.15%32.90%33.65%34.40%35.15%35.90% 
............
danych29.89%30.64%31.39%32.14%32.89%33.64%34.39%35.14%35.89%36.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie, ul. Zamkowa 1144758758755740.57
2Gimnazjum w Działoszynie, ul. Ogrodowa 3A146663563561243.32
3Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie, ul. Szkolna 4214875375372135.06
4Szkoła Podstawowa w Trębaczewie, ul. Szkolna 5181270370366838.80
5Szkoła Podstawowa w Trębaczewie, ul. Szkolna 535710910910530.53
6Szkoła Podstawowa w Raciszynie, ul. Działoszyńska 6534282828123.98
7Szkoła Podstawowa w Raciszynie, ul. Działoszyńska 6564220920919632.55
8Szkoła Podstawowa w Szczytach, ul. Szkolna 265929529528444.76
9Szkoła Filialna w Kolonii Lisowice, Kolonia Lisowice 8573220020018727.32
10Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie, ul. Zamkowa 158215215214626.12
  Działoszyn, gm. 10187 3725 3725 3557 36.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca