.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / łowicki, pow. / Zduny, gm.
Zduny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6248
Powierzchnia: 128.53 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5009
L. wyd. kart: 2075
41.43%
brak29.61%31.20%32.79%34.38%35.97%37.56%39.15%40.74%42.33%43.92% 
............
danych31.19%32.78%34.37%35.96%37.55%39.14%40.73%42.32%43.91%45.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach180168368363137.92
2Szkoła Podstawowa w Strugienicach74131131129641.97
3Szkoła Podstawowa w Bąkowie Górnym153567467162543.91
4Szkoła Podstawowa w Złakowie Kościelnym93240740738043.67
  Zduny, gm. 5009 2075 2072 1932 41.43

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca