.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / łęczycki, pow. ...
łęczycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 54768
Powierzchnia: 774 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 49
L. obw. z których
spłynęły dane:
49
L. upr. do głos.: 44304
L. wyd. kart: 15913
35.92%
brak32.30%32.86%33.42%33.98%34.54%35.10%35.66%36.22%36.78%37.34% 
............
danych32.85%33.41%33.97%34.53%35.09%35.65%36.21%36.77%37.33%37.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
100402Daszyna, gm.352311811178106833.52
100403Góra Świętej Małgorzaty, gm.368513061306124535.44
100404Grabów, gm.526619761975187637.52
100405Łęczyca, gm.708924722460235034.87
100401Łęczyca, m.1330650415038473137.89
100406Piątek, gm.522616881687162232.30
100407Świnice Warckie, gm.330812181217116336.82
100408Witonia, gm.29011031102495635.54
  łęczycki, pow. 44304 15913 15885 15011 35.92
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1330650415038473137.89
2Wieś3099810872108471028035.07
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001341747364725443235.30
2od 5 001 do 10 0001758161366122584834.90
3od 10 001 do 20 0001330650415038473137.89
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca