.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bydgoszcz / żniński, pow. ...
żniński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 71339
Powierzchnia: 984.55 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 56
L. obw. z których
spłynęły dane:
56
L. upr. do głos.: 54949
L. wyd. kart: 19363
35.24%
brak31.44%32.17%32.90%33.63%34.36%35.09%35.82%36.55%37.28%38.01% 
............
danych32.16%32.89%33.62%34.35%35.08%35.81%36.54%37.27%38.00%38.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
041901Barcin, gm.1177037103706351731.52
041902Gąsawa, gm.408115071507142436.93
041903Janowiec Wielkopolski, gm.749624492448228232.67
041904Łabiszyn, gm.708322272227213731.44
041905Rogowo, gm.532920532052191338.53
041906Żnin, gm.1919074177416686338.65
  żniński, pow. 54949 19363 19356 18136 35.24
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2589596129609895837.12
2Wieś2905497519747917833.56
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0002398982368234775634.33
3od 10 001 do 20 0001177037103706351731.52
4od 20 001 do 50 0001919074177416686338.65
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca