.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bydgoszcz / tucholski, pow. / Śliwice, gm.
Śliwice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5556
Powierzchnia: 174.75 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4160
L. wyd. kart: 1616
38.85%
brak34.13%35.03%35.93%36.83%37.73%38.63%39.53%40.43%41.33%42.23% 
............
danych35.02%35.92%36.82%37.72%38.62%39.52%40.42%41.32%42.22%43.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1GMINNY OŚRODEK KULTURY ŚLIWICE213892492487143.22
2SZKOŁA PODSTAWOWA ŚLIWICZKI58019119117232.93
3ŚWIETLICA WIEJSKA LUBOCIEŃ54719219218535.10
4SZKOŁA PODSTAWOWA LIŃSK89530930928834.53
  Śliwice, gm. 4160 1616 1616 1516 38.85

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca