.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bydgoszcz / mogileński, pow. ...
mogileński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47528
Powierzchnia: 675.86 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 35
L. obw. z których
spłynęły dane:
35
L. upr. do głos.: 36552
L. wyd. kart: 12176
33.31%
brak28.73%29.34%29.95%30.56%31.17%31.78%32.39%33.00%33.61%34.22% 
............
danych29.33%29.94%30.55%31.16%31.77%32.38%32.99%33.60%34.21%34.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
040901Dąbrowa, gm.360511081107103430.74
040902Jeziora Wielkie, gm.389111181117106228.73
040903Mogilno, gm.1945367596734636934.75
040904Strzelno, gm.960331913191305033.23
  mogileński, pow. 36552 12176 12149 11515 33.31
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1525955255502526736.21
2Wieś2129366516647624831.24
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000360511081107103430.74
2od 5 001 do 10 000389111181117106228.73
3od 10 001 do 20 000960331913191305033.23
4od 20 001 do 50 0001945367596734636934.75
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca