.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / wołowski, pow. / Brzeg Dolny, gm.
Brzeg Dolny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16426
Powierzchnia: 94.4 km2
Zaludnienie: 174 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 12
L. obw. z których
spłynęły dane:
12
L. upr. do głos.: 13232
L. wyd. kart: 4890
36.96%
brak29.33%30.10%30.87%31.64%32.41%33.18%33.95%34.72%35.49%36.26% 
............
danych30.09%30.86%31.63%32.40%33.17%33.94%34.71%35.48%36.25%37.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dolnobrzeski Ośrodek Kultury Brzeg Dolny ul.Kolejowa 29137654254251839.39
2Szkoła Podstawowa Nr 5 Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa 10177766566463837.42
3DOK Dział Dziecięco-Młodzieżowy Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa 5164665965963640.04
4Publiczne Gimnazjum Nr 1 Brzeg Dolny ul.Młodzieżowa 2182470970968838.87
5Szkoła Podstawowa Nr 6 Brzeg Dolny ul. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2131153253251340.58
6Szkoła Podstawowa w Godzięcinie48614614614030.04
7Klub "Rolnika" w Jodłowicach50614414413428.46
8Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim85024824824329.18
9Klub w Radeczu84621621620825.53
10Przedszkole Nr 3 Brzeg Dolny ul. Przedszkolna 1177567067064137.75
11Przedszkole Nr 1 "Perełka" Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa 380834634633542.82
12Szpital Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Al. Jerozolimskie 262713131248.15
  Brzeg Dolny, gm. 13232 4890 4889 4706 36.96

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca