.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / oleśnicki, pow. / Dziadowa Kłoda, gm.
Dziadowa Kłoda, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4584
Powierzchnia: 105.14 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 3486
L. wyd. kart: 986
28.28%
brak27.41%28.57%29.73%30.89%32.05%33.21%34.37%35.53%36.69%37.85% 
............
danych28.56%29.72%30.88%32.04%33.20%34.36%35.52%36.68%37.84%39.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5221261361359127.71
2Szkoła Podstawowa w Miłowicach 27127437337336529.28
  Dziadowa Kłoda, gm. 3486 986 986 956 28.28

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca