.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / lubiński, pow. / Rudna, gm.
Rudna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7130
Powierzchnia: 216.6 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 5477
L. wyd. kart: 2127
38.84%
brak33.80%34.43%35.06%35.69%36.32%36.95%37.58%38.21%38.84%39.47% 
............
danych34.42%35.05%35.68%36.31%36.94%37.57%38.20%38.83%39.46%40.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Chobieński Ośrodek Klutury w Chobieni, Chobienia ul. Rynek 6149558458453139.06
2Kliszowski Ośrodek Kultury w Kliszowie, Kliszów 1575023723722231.60
3Gimnazjum w Rudnej, Rudna ul. Piaskowa 3b191985285179844.40
4Świetlica Wiejska w Mlecznie, Mleczno 1263620320318631.92
5Świetlica Wiejska w Kębłowie, Kębłów 14a67725124923037.08
  Rudna, gm. 5477 2127 2124 1967 38.84

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca