.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jeleniogórski, pow. / Piechowice, m.
Piechowice, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6734
Powierzchnia: 43.29 km2
Zaludnienie: 155 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5448
L. wyd. kart: 1980
36.34%
brak30.96%31.61%32.26%32.91%33.56%34.21%34.86%35.51%36.16%36.81% 
............
danych31.60%32.25%32.90%33.55%34.20%34.85%35.50%36.15%36.80%37.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Piechowice ul.Żymierskiego 77, Przedszkole Nr 1175063263260636.11
2Piechowice ul.Szkolna Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 1160164264260640.10
3Piechowice ul.Świerczewskiego 21, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych153053353251334.84
4Piechowice, ul. Jeleniogórska 7 Przedsiębiorstwo Zagraniczne POLCOLORIT56717317316730.51
  Piechowice, m. 5448 1980 1979 1892 36.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca