.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / dzierżoniowski, pow. ...
dzierżoniowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 108597
Powierzchnia: 478.72 km2
Zaludnienie: 226 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 72
L. obw. z których
spłynęły dane:
72
L. upr. do głos.: 88565
L. wyd. kart: 32104
36.25%
brak32.56%33.20%33.84%34.48%35.12%35.76%36.40%37.04%37.68%38.32% 
............
danych33.19%33.83%34.47%35.11%35.75%36.39%37.03%37.67%38.31%38.96% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
020201Bielawa, m.2676094139406895335.18
020205Dzierżoniów, gm.774830163016288938.93
020202Dzierżoniów, m.2991711420113831094338.17
020206Łagiewniki, gm.594220602060197534.67
020207Niemcza, gm.498317351728162134.82
020203Pieszyce, m.786627182700260234.55
020204Piława Górna, m.534917421732164232.57
  dzierżoniowski, pow. 88565 32104 32025 30625 36.25
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto7257726190261182497036.09
2Wieś1598859145907565536.99
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0003188811271112361072935.35
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0005667720833207891989636.76
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca