.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer ZPOW-540- 13/05 
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 
Skrót Mniejszość Niemiecka 
Typ komitetu Komitet wyborczy mniejszości narodowych 
Partia (organ partii)  
Adres 45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
finansowy  BARON Agata 
wyborczy  BROL Harald 

. . Wykaz okręgów, w którym komitet zarejestrował kandydatów: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Numer Siedziba Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
20 Opole 3 0 0.00 3 100.00 63 0 63
Σ   3 0 0.00 3 100.00 63 0 63

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
30 - 39 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40 - 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00
50 - 59 1 33.33 0 0.00 1 33.33
60 - 69 2 66.67 0 0.00 2 66.67
70 i więcej 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ogółem 3 100.00 0 0.00 3 100.00


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca