.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer ZPOW-540- 49/05 
Nazwa Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie" 
Skrót Komitet Wyborczy P. P. 
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej 
Partia (organ partii) Stronnictwo "Porozumienie Polskie" 
Adres 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 51/3 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
finansowy  KUBICKA Ewa 
wyborczy  GRABOWSKI Mariusz 

. . Wykaz okręgów, w którym komitet zarejestrował kandydatów: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Numer Siedziba Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
1 Legnica 1 0 0.00 1 100.00 53 0 53
14 Tarnów 1 0 0.00 1 100.00 39 0 39
16 Radom 1 0 0.00 1 100.00 50 0 50
34 Olsztyn 1 1 100.00 0 0.00 67 67 0
Σ   4 1 25.00 3 75.00 52 67 47

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
30 - 39 1 25.00 0 0.00 1 25.00
40 - 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00
50 - 59 2 50.00 0 0.00 2 50.00
60 - 69 1 25.00 1 25.00 0 0.00
70 i więcej 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ogółem 4 100.00 1 25.00 3 75.00


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca