.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer ZPOW-540- 33/05 
Nazwa Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów 
Skrót KW KPEiR 
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej 
Partia (organ partii) Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 
Adres 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35 
Adres do korespondencji  
Status Rozwiązany 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
finansowy  RUCIŃSKI Ryszard 
wyborczy  KRAŚKO Tadeusz 

. . Wykaz okręgów, w którym komitet zarejestrował kandydatów: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Numer Siedziba Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
Σ   0 0 0.00 0 0.00 0 0 0

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
30 - 39 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40 - 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00
50 - 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00
60 - 69 0 0.00 0 0.00 0 0.00
70 i więcej 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ogółem 0 100.00 0 0.00 0 0.00


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca