.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer ZPOW-540- 90/05 
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" 
Skrót KWW "Lubelszczyzna — Senat 2005" 
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców 
Partia (organ partii)  
Adres Lublin, ul. 3-go Maja 18/7a 
Adres do korespondencji  
Status Zarejestrowany 

. . Pełnomocnicy . .
. .
. . . . . .
Typ Nazwisko i imiona
finansowy  ŻUK Janusz Teodor 
wyborczy  SAWICKI Piotr Paweł 

. . Wykaz okręgów, w którym komitet zarejestrował kandydatów: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Numer Siedziba Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
7 Chełm 2 0 0.00 2 100.00 60 0 60
Σ   2 0 0.00 2 100.00 60 0 60

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
30 - 39 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40 - 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00
50 - 59 1 50.00 0 0.00 1 50.00
60 - 69 1 50.00 0 0.00 1 50.00
70 i więcej 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ogółem 2 100.00 0 0.00 2 100.00


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca